Polityka Prywatności
z dnia 27 lipca 2022 r.

I.INFORMACJE OGÓLNE

1.Portal internetowy, działający pod adresem https://forpage.pl (dalej zwany: „Portal ForPage”), prowadzony jest przez ForPage Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa, Polska, KRS: 0000980598, NIP: 7011095812, REGON: 522510501.

 

II.DANE OSOBOWE 

1.W ramach Portalu ForPage są zamieszczane Formularze Kontaktowe, które umożliwiają Użytkownikom Portalu ForPage, zwanych dalej: „Użytkownikami”, wysłanie Danych do Właściciela ForPage..

2.Dane zawarte w Formularzu Kontaktowym nie są udostępniane podmiotom trzecim.

3.W związku z działaniem Portalu ForPage gromadzone są w szczególności następujące dane osobowe:

•imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy, stanowisko pełnione w ramach przedsiębiorstwa Użytkownika,

•adres zamieszkania / adres siedziby firmy / adres korespondencyjny, 

•adres poczty elektronicznej (e-mail),

•numer telefonu, 

•numer NIP,

•adres IP komputera Użytkownika,

•wszelkie inne dane, które mogą znajdować się w dokumentach, które Właściciel nie przewidział powyżej, a są danymi osobowymi lub tajemnicami przedsiębiorstw, organizacji.

4.Podanie co najmniej jednej z powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla spełnienia celu przewidzianego przez wybrany przez Użytkownika Formularz Kontaktowy na Portalu ForPage.

5.O ile wskazane wyżej informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną, będą one wysyłane tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

6.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) gromadzonych w ramach Portalu ForPage jest ForPage Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa, Polska, KRS: 0000980598, NIP: 7011095812, REGON: 522510501.

7.Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych gromadzonych przez Portal ForPage, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dostęp, zmiana i poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie kontakt z Portalem ForPage.

 

III.PLIKI COOKIES

1.Portal ForPage nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania Portalu ForPage.

2.Pliki cookies są danymi informatycznymi przechowywanymi są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Są one przeznaczone do korzystania z Portalu ForPage. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.Pliki cookies wykorzystywane przez Portal ForPage mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.

4.Tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej i służą do przechowywania informacji takich dane wpisywane w Formularzach Kontaktowych.

5.Pliki cookies wykorzystywane przez Portal ForPage mogą być niezbędne do prawidłowego działania Portalu ForPage Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in.: utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, umożliwienie autoryzacji, monitoring dostępności usług.

6.Portal ForPage wykorzystuje również pliki cookies, które nie są niezbędne do korzystania z Portalu ForPage, ale ułatwiają korzystanie z niego. Są one wykorzystywane w celu: zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, przywrócenia sesji Użytkownika, sprawdzenia czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, dopasowania zawartości do preferencji użytkowników, ustawienia preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z Portalem ForPage.

7.Portalu ForPage korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na Portalu ForPage, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć Właścicielowi, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Portalu ForPage i umożliwiają jego ciągłe doskonalenie, ustalanie liczby anonimowych użytkowników Portalu ForPage, kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę, badanie zapisów na newslettery, wykorzystanie narzędzi do komunikacji, integracja z portalami społecznościowymi.

8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu ForPage mogą być wykorzystane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z operatorem strony internetowej Portalu ForPage. 

9.W każdym wypadku istnieje możliwość dokonania przez Użytkownika samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmian takich można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies mogą polegać m.in. na zablokowaniu instalowania plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies, wykorzystując stosowne opcje stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Odrzucenie plików cookies może oznaczać, że niektóre funkcje oferowane przez Portal ForPage mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z danej funkcji.

 

IV.LOGI SERWERA

1.Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem ForPage oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Utrwalane mogą być następujące dane: czas nadejścia zlecenia lub zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Portalu ForPage nastąpiło przez odnośnik, informacja o przeglądarce Użytkownika, informacja o adresie IP. Wskazane wyżej dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Portal ForPage.

 

V.POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

1.Portal ForPage zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Portalu ForPage właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.W ramach Portalu ForPage mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Portal ForPage nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.